tarihinde yayınlandı

Satış ve Tanıtım Akademisi

 • Hastayı merkeze koyan müşteri odaklı tanıtım tekniklerinin kurum vizyon ve stratejik hedefleri ile hızlı ve etkin adaptasyonunu sağlayan “Satış ve Tanıtım 4.0” eğitimi
 • Temsilcinin her kritik temasında müşteriyi etkileme, ikna ve sunum becerilerini geliştirmeyi garantileyen, bol uygulamalı “Sunum ve Ötesi” eğitimi 
 • Dijital tanıtım araçlarından en etkili şekilde fayda sağlamak için “Dijital Tanıtım Modeli” eğitimi
 • Daha iyi satış yapabilmek için müşterinin davranışlarına kendi davranışlarını uyarlayarak farkı davranış stillerine esneyebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen “4 Boyutlu Satış” eğitimi 
 • Müşteri ve kurumun ortak beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak, tarafların kazan-kazan temelli stratejik partnerlik kurmalarını hedefleyen “Müzakere Teknikleri” eğitimi
 • Pazarlanabilir bilgilerin, müşteri etki ağının ve irtibat matrisinin yardımı ile yüksek-yatırım-geri dönüşü sağlayacak çözümler geliştirip bölgesinin CEO’su gibi davranmayı öğreten “Entegre Müşteri Yönetimi” eğitimi
 • Kilit müşterilerin derinlemesine analizi, olası fırsatların keşfi ve sadeleştirilmesi, potansiyel fırsatların tabula rasa yöntemi ile sunulması, bağlayıcı bir aksiyon planı ile güçlü taahhütler oluşturulmayı hedefleyen “Kilit Müşteri Yönetimi” eğitimi
 • Bölge müdürlerinin kendini, takımını, ve işini geliştirmesini sağlayan üç adımda gerçekleştirilen eğitim ve koçluk programları
  • İşine Liderlik – Stratejik Çeviklik
  • Takımına Liderlik – Yüksek Performanslı takımlar
  • Kendine Liderlik – Enerji Katan Liderlik
 • İlaç sektörüne özel tasarlanmış, bölge müdürü adaylarının değerlendirilme merkezi olarak kullanılabilecek ve yeni başlamış bölge müdürlerinin iş yapışlarını geliştirecek “BM iş simülasyonu” eğitimi ve koçluğu

tarihinde yayınlandı

Pazarlama Akademisi

 • Alan uzmanları tarafından ilaç sektöründe özel olarak hazırlanmış, analiz formülasyon ve iletişim fazlarından oluşan “Farmada Pazarlama Temel Eğitim” programı
 • Sektörde en çok karşılaşılan ve ürün müdürü pozisyonu için kritik öneme sahip “Yeni Klinik Çalışma, Yeni Rakip (War Game), Yeni Jenerik ile Mücadele, Hasta Yolculuğu, Ajans Brief Verilmesi” ve benzeri konuların işlendiği “Pazarlama Workshopları
 • Pazarlamacı olmayanlar için pazarlama zihniyetinin aktarıldığı, pazarlama stratejilerinin etkin uygulanmasını destekleyen “MedikoMarketing” eğitimi
tarihinde yayınlandı

Medikal Akademi

İlaç sektöründe önemi giderek artan medikal ekiplerdeki, yüksek devir hızını düşürmek, düşük memnuniyet ve bağlılığı artırmak için, sektör tecrübeli, akademik alt yapıya sahip hekimler tarafından hazırlanmış sektördeki ilk ve tek akademi programı olan “Farmada Medikal Olmak” ve “Yeni Trend: Sahadaki Doktor” eğitimleri

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Pazara Erişim Akademisi

Ruhsat ile geri ödeme arasındaki süreçlerin uzadığı, fiyatlama ve endikasyon kapsamlarının daraldığı ilaç sektöründe, pazara erişim departmanları belirsiz dünyanın öncüleridir.

Bu belirsizlikle baş etmek için güçlü müzakere becerileri sunan ve tüm karar vericileri dahil eden “Pazara Erişim Liderlik Programı” eğitimi

tarihinde yayınlandı

HR Exclusive Hakkında

Memnun müşteri, mutlu ve tutkulu çalışanlarla sağlanır.

Şirketlerin sürdürülebilir başarı sağlamasında insan faktörü en önemli değişkendir.

Günümüz insan kaynaklarının öncelikli konuları olan, yetenekleri şirkete çekmek ve şirkette tutmak, yüksek performanslı çalışanları motive etmek, adil ve hakkaniyetli bir performans sisteminin hayata geçmesini sağlamak için danışmanlık vermekteyiz.

Bu kapsamda ihtiyacı gidermeye yönelik hizmetlerimiz:

İK’da Liderlik Programı

Çağdaş Performans Yönetimi

Yetenek ve Yüksek Performans Yönetimi

tarihinde yayınlandı

Liderlik Akademisi

Günümüz liderlerinden beklenen sürdürülebilir başarı ve tutku ile çalışan mutlu insanlar.

Bunun için kurumların stratejik çevik kararlar almaları, yüksek performanslı takımlar oluşturmaları kişisel bütünlük sergilemeleri ve ekiplerine enerji katmalarını sağlayan eğitim programları tasarlamaktayız.

Stratejik Çeviklik

Stratejik Çeviklik, her çalışanın benimsenmiş olan kurumsal vizyona ulaşmak amacıyla değişen bir ortama sürekli olarak ve hızlı şekilde uyum sağlayabilmesidir.

Denge modeli ve farkındalık analizi ile kişinin kapasitelerini açığa çıkaran, VUCA dünyasını tanımayı ve bu dünyanın gerekliliklerini öğrenmeyi sağlayan eğitim programı.
 

Yüksek Performanslı Takımlar

Ulvi amaç, inisiyatif ve uzmanlığın zorlanması kişilerin iş motivasyonlarını artırır. Olumlu tutum, çatışmayı üretken yönetmek, etkin geribildirim ile güçlü bir iş ağı ve sosyal çevre ise bu tutumu yaygınlaştırır.

Güven, yapıcı çatışma, yüksek bağlılık ve üretkenlik ile kurum performansında sürdürülebilir başarı yakalamayı hedefleyen eğitim programı

Enerji Katan Liderlik

Yüksek baskı altında çalışan orta/üst düzey yöneticilerin, bireysel ve kurumsal denge modelini yardımıyla enerjiyi etkileyen duyguları yöneterek, kendisinin ve ekiplerinin mutlu ve sürdürülebilir başarıya ulaşmasını sağlamak için geliştirilmiş eğitim programı.

Enneagram ile Liderlik

Doğru kişiye doğru görevlerin verilmesi, verimli Doğru kişiye doğru görevlerin verilmesi, verimli takım kurma, etkili çatışma yönetimi ile iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen “Enneagram ile Liderlik” eğitimi

tarihinde yayınlandı

Psikodinamik Çözümler

Başarı, kişinin bireysel mutluluğunun doğal bir sonucudur.

Çalışma-Başarı-Mutluluk döngüsünü Çalışma-Mutluluk-Başarı döngüsüne dönüştürmek, sevdiği işi yapan ya da işini severek yapan insanlar yaratır.

Mutluluk, yüksek farkındalıkla başlar. Yüksek farkındaklık yaratan, duygu, düşünce ve davranış şemalarında değişikliğe yol açmayı sağlayacak Pozitif Psikodinamik çözüm programları üretmekteyiz.

Pozitif Psikodinamik Çözümler Temel Eğitimi

İş hayatı ve sosyal hayatta karşılaşılan güçlüklerin, çatışmaların ve stres yönetiminin temellerini daha iyi anlamak, gelişmiş yetkinliklerinin neler olduğunu keşfetmek, yaşam kalitesini, yaratıcılığı ve üretkenliği artırmak için gerekli metodik yaklaşımları öğrenmek, interaktif uygulamalar, envanterler ve eğitmenlerin canlandırmalarından oluşan 12 günlük “PPÇ Temel Eğitim” programı

PROCOACH Programı

İş hayatı ve sosyal hayatta karşılaşılan güçlüklerin, çatışmaların ve stres yönetiminin temellerini daha iyi anlamak, gelişmiş yetkinliklerinin neler olduğunu keşfetmek, yaşam kalitesini, yaratıcılığı ve üretkenliği artırmak için gerekli metodik yaklaşımları öğrenmek, interaktif uygulamalar, envanterler ve eğitmenlerin canlandırmalarından oluşan 9 günlük “PPÇ Koçluk” programı

Stres Sörfü

Denge Modelini iş ve özel yaşamlarına uyarlayabilmek, farkındalık analizi ile duygu, düşünce, davranış arası etkileşimi yönetebilmek, kaygan, belirsiz, karmaşık (VUCA) ortamlarda kişisel bütünlüğünü korumanın yollarını fark edip değişimi yönetmek için yapılan eğitim programı

tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Pozitum Hakkında

Pozitum firması;


2016 yılında “Pozitum: Gerçeğin Olumlu İfadesi” olgusunu sahiplenerek “Liderlik” “Psikodinamik Çözümler” alanlarında müşterilerine değer yaratan çözümler sağlamak amacıyla kuruldu.

Eğitimde kurumların ve bireylerin karşılanmamış ihtiyaç ve beklentilerine adaptif çözümler üretmeyi uzun vadeli stratejik çözüm ortağı olmayı ilke edindi.

Bu stratejik yol arkadaşlığının gereği olarak; eğitim programlarının sadece memnuniyet ve farkındalık düzeyinde değil, davranış değişikliği ve iş sonuçları üretecek şekilde dizayn edilmesini önceliklendirdi.

Kurumlar ve bireylerle iş birliğinde; “değişmeyen tek şeyin değişim” olduğu bilinci ile, memnun müşteri, mutlu çalışan ve sürdürülebilir başarı stratejik odak alanları oldu.